آخرین وضعیت پرداختی‌های سازمان بیمه سلامت

معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت گفت: پرداختی‌های سازمان بیمه سلامت نیز به صورت منظم در حال انجام است و در حال حاضر بدهی از سال ۱۳۹۹ وجود ندارد

معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت گفت در زمینه اجرای نسخه الکترونیکی در سازمان بیمه سلامت پیشرفت‌های خوبی انجام شده و پرداختی‌های نسخه الکترونیک با عنایت به درصد پیشرفت آن، رو به افزایش است.

به گزارش پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت، حسین رنجبران درباره آخرین وضعیت پرداختی‌های سازمان بیمه سلامت، گفت: پرداختی‌های سازمان بیمه سلامت نیز به صورت منظم در حال انجام است و در حال حاضر بدهی از سال ۱۳۹۹ وجود ندارد و به طور کامل تسویه صورت گرفت.

وی ادامه داد: هزینه‌های مربوط به نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک از فروردین ۱۴۰۰ تا مرداد ماه پرداخت شده است. همچنین در زمینه نظام ارجاع و پزشک خانواده تا شهریور سال جاری پرداخت صورت گرفت.

وی در پایان، بیان کرد: در بخش‌های غیر دولتی نیز پرداختی‌های سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ انجام شده است. در بخش دولتی و دانشگاهی نیز با پیگیری‌های انجام شده، منابع برای پرداخت سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ در دسترس است و در روزهای آینده پرداخت صورت می گیرد.