آغاز انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه آزاد از امروز، ۱۳ شهریور ۱۴۰۰

بر اساس برنامه زمان‌بندی شده، انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال اول توسط سامانه آموزشیار انجام می‌شود و از امروز ۱۳ شهریور آغاز شده و تا ۲۵ شهریور ادامه دارد.

بر اساس برنامه زمان‌بندی شده، انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال اول توسط سامانه آموزشیار انجام می‌شود و از امروز ۱۳ شهریور آغاز شده و تا ۲۵ شهریور ادامه دارد.

زمان شروع کلاس‌ها نیز از ۲۷ شهریور ماه اعلام شده است.

همچنین حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال اول از ۳ مهرماه لغایت ۱۰ مهرماه انجام خواهد شد.

زمان امتحانات رشته‌های غیرپزشکی نیمسال تحصیلی پیش رو از تاریخ ۱۸ لغایت ۳۰ دی ماه و زمان امتحانات رشته‌های گروه علوم پزشکی از تاریخ ۲۵ دی تا ۷ بهمن ماه سال جاری خواهد بود.

لازم به ذکر است انتخاب واحد ورودی‌های جدید توسط واحد دانشگاهی انجام می شود.

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی برای انتخاب واحد در نیمسال اول سال جاری باید به سامانه آموزشیار به آدرس http://edu.iau.ac.ir مراجعه کنند.