ابلاغ افزایش تسهیلات مسکن قانون جوانی جمعیت

رئیس گروه بانک های تخصصی اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: بر اساس قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» افزایش دو برابری سقف تسهیلات مسکن به بانکها ابلاغ شده است.

رئیس گروه بانک های تخصصی اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: بر اساس قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» افزایش دو برابری سقف تسهیلات مسکن به بانکها ابلاغ شده است.

 

مهدی صحابی رئیس گروه بانک‌های تخصصی اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: مواد ۹ و ۱۰ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» دو تکلیف را برای سیستم بانکی داشته است.

 

صحابی افزود: ماده ۹ درباره تسهیلات مسکن بوده و تسهیلات خرید، ساخت و جعاله به ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال، ۲۵ درصد تا سقف دو برابری افزایش پیدا کند یعنی تا فرزند چهارم و بیشتر، تسهیلات عادی بانک‌ها دو برابر پرداخت شود.

 

او با بیان این که این موضوع را اواخر آذر پارسال به سیستم بانکی ابلاغ کردیم، اضافه کرد: برای تسهیلات مسکن سه سرفصل داریم؛ یکی تسهیلات مسکن بدون سپرده است، یکی اوراق بانک مسکن و دیگری جعاله است که به تفکیک سقف‌های مشخص آن را به ازای هر فرزند و تا دو برابرش را به بانک‌ها ابلاغ کردیم.