ارائه خدمات سریع از اولویت‌های موسسه ملل است

مدیرعامل موسسه اعتباری ملل در سفر به اصفهان ضمن قدردانی از زحمات کارکنان حوزه اصفهان گفت: تکریم مشتری و پاسخگویی به مشتریان زمینه رشد و تعالی موسسه خواهد شد.

مدیرعامل موسسه اعتباری ملل در سفر به اصفهان ضمن قدردانی از زحمات کارکنان حوزه اصفهان گفت: تکریم مشتری و پاسخگویی به مشتریان زمینه رشد و تعالی موسسه خواهد شد.

وی عنوان کرد: همکاران از فرصت‌ها در جهت ارائه خدمات مطلوب به مردم عزیز استفاده نمایند که این مهم موجب رضایت مشتریان که ولی نعمتان ما هستند می شود.

دکتر جوادی ضمن اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های استان اصفهان گفت: این استان دارای ظرفیت های صنعتی و گردشگری بسیاری می باشد که می توان با فعالیت مناسب و قانونمند در جهت توسعه استان شهید پرور اصفهان و کشور عزیزمان قدم برداشته که این امر باعث سود آوری موسسه و سپرده گزاران عزیز خواهد شد .

ایشان بیان داشت: در نظر داریم حسب فرمایش مقام معظم رهبری در نامگذاری سال ۱۴۰۰ نسبت به تحقق شعار سال مبنی بر تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها اقدام نماییم.