ارزیابی عملکرد شعب بیمه رازی، هر سه روز یک بار

مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت بیمه رازی، در ماه شهریور هر سه روز یک بار ضمن بازدید مجازی از برخی شعب این شرکت، عملکرد آن ها را ارزیابی کرده اند.

مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت بیمه رازی، در ماه شهریور هر سه روز یک بار ضمن بازدید مجازی از برخی شعب این شرکت، عملکرد آن ها را ارزیابی کرده اند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بیمه رازی، در آخرین ماه فصل تابستان، دست کم عملکرد ۱۱ شعبه شرکت با حضور مدیرعامل و اعضای هیات عامل، دبیر شورای فنی، سرپرست مدیریت حسابررسی، مدیر برنامه ریزی و تحول و مدیر امور شعب و نمایندگان بررسی شده است.

در جریان این بازدید و ارزیابی ها،‌ شعب گرگان، یزد، اردبیل و بندرعباس به عنوان شعب برتر انتخاب شده اند.

همچنین صورت جلسات مذکور به شعب ابلاغ و ارائه برنامه عملیاتی برای هر یک از مصوبات آن در دستورکار آتی مدیران شعب قرارگرفته است.