اعتراض افغان‌های مقیم تهران مقابل سفارت پاکستان

جمعی از اتباع افغانستان صبح امروز سه شنبه (16 شهریورماه) با تجمع در مقابل سفارت پاکستان در تهران به دخالت این کشور در تحولات افغانستان و جبهه مقاومت پنجشیر اعتراض کردند.

به گزارش ایلنا، جمعی از اتباع افغانستان صبح امروز با تجمع در مقابل سفارت پاکستان در تهران به دخالت این کشور در تحولات افغانستان و جبهه مقاومت پنجشیر اعتراض کردند.

معترضان شعارهایی با مضامین «مرگ بر طالبان» و «مرگ بر پاکستان» سر دادند.