افت ۳ هزار و ۷۹۷ واحدی شاخص کل بورس + عکس

بورس تهران اولین روز معاملات هفتگی خود را با افت ۳ هزار و ۷۹۷ واحدی به پایان رساند.

بورس تهران اولین روز معاملات هفتگی خود را با افت ۳ هزار و ۷۹۷ واحدی به پایان رساند.

بورس تهران  اگرچه امروز را با رشد ۵ هزار واحدی آغاز کرد، اما در پایان معاملات افت ۳ هزار واحدی را به ثبت رساند، بطوریکه در پایان شاخص کل با افت ۳ هزار و ۷۹۷ واحدی به عدد یک میلیون و ۴۸۰ هزار واحد و شاخص هم وزن با رشد ۳۴۲ واحدی به عدد ۴۲۲ هزار واحد رسید.

نمادهای فارس، فملی، رمپنا و کچاد بیشترین تاثیر را در افت شاخص کل داشتند. در فرابورس نیز شاخص (آیفکس) با رشد ۹۴ واحدی به عدد ۲۱ هزار و ۳۰۶ واحد رسید و نمادهای مارون، کگهر و هرمز بیشترین تاثیر را در رشد آیفکس داشتند.

ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس به بیش از ۹هزار و ۵۶۰میلیارد تومان رسید و حدود ۳۸۵میلیارد تومان تغییر خالص مالکیت افراد حقیقی به حقوقی بود. همچنین ۱۴۷ نماد رشد بیش از سه درصد و ۱۳۶ نماد افت بیش از سه درصد را تجربه کردند.