امیری قراردادش را سه فصل دیگر با پرسپولیس تمدید کرد

بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس قراردادش را سه فصل دیگر با این باشگاه تمدید کرد.

به گزارش ایسنا، بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس قراردادش را سه فصل دیگر با این باشگاه تمدید کرد.

 

وحید امیری پس از چند دور مذاکره با مدیران باشگاه پرسپولیس، در نهایت به توافق رسید و قراردادش را سه فصل دیگر با این باشگاه تمدید کرد.

امیری از نفراتی بود که قراردادش به پایان رسیده بود و یحیی گل‌محمدی خواستار تمدید قرارداد او شده بود.