انتشار صورت های مالی تلفیقی بانک ملی در کدال

بانک ملی برای اواین بار اقدام به انتشار صورت های مالی تلفیقی در کدال کرد که با تراز عملیاتی منفی ۹۸۳.۹ میلیارد تومانی همراه است.

به گزارش بانکداری ایرانی، بزرگترین بانک دولتی برای اواین بار اقدام به انتشار صورت های مالی تلفیقی در کدال کرد که با تراز عملیاتی منفی ۹۸۳.۹ میلیارد تومانی همراه است.

بانک ملی که بزرگترین بانک دولتی از لحاظ ثروت و دارایی بوده و تا قبل از ادغام ۵ بانک و موسسه انصار، قوامین، مهر اقتصاد ، حکمت ایرانیان و کوثر در بانک سپه، بزرگترین بانک دولتی از منظر لحاظ قدمت و وسعت محسوب می شد، برای اولین بار صورت های مالی تلفیقی دوره منتهی به اسفند سال ۹۹ را در کدال منتشر کرد.

براین اساس، این بانک طی این مدت با کسب ۴۰٫۴ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی و پرداخت ۴۱٫۳ هزار میلیارد تومان سود سپرده گذاری، تراز عملیاتی منفی ۹۸۳٫۹ میلیارد تومانی ثبت کرده که در برابر ثبت تراز منفی ۴٫۷ هزار میلیارد تومانی در سال ۹۸ با رشد ۷۹ درصدی همراه شده است.

همچنین شرکت اصلی، ۳۹٫۸ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی شناسایی و ۴۱٫۴ هزار میلیارد تومان سود سپرده گذاری پرداخت کرده که با این حساب در سال ۹۹ تراز عملیاتی منفی ۱٫۵ هزار میلیارد تومانی را ثبت کرده است. این درحالی است که در دوره مالی سال ۹۹ به تراز منفی ۵٫۳ هزار میلیارد تومانی رسیده بود، رشد ۷۰ درصدی را تجربه کرده است.

بانک در پایان سال مالی گذشته دارای ۲۹۵۶ شعبه در داخل و خارج بوده که علت کاهش شعب نسبت به سال ۹۸ با ۳۱۳۷ شعبه ناشی از ادغام و تعطیلی شعبات ناکارآمد است. در پایان دوره مالی سال ۹۹ بالغ بر ۳۹٫۷ هزار میلیارد تومان مطالبات از بانک مرکزی و ۳۴٫۶ هزار میلیارد تومان مطالبات از سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری دارد.

بنابراین گزارش، صورت های مالی تلفیقی دوره منتهی به اسفند سال ۹۹ به همراه گزارش حسابرس را می توان اینجا مشاهده کرد.