اینترنت شبکه شاد رایگان خواهد بود

سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: امسال نسخه جدید شبکه شاد را داریم که این شبکه رایگان خواهد بود.

علیرضا کاظمی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش در بخش بعدازظهر گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها که از صبح امروز به میزبانی اردوگاه شهید باهنر درحال برگزاری است با بیان اینکه آموزش و پرورش چالش‌های بسیار زیادی دارد اظهار کرد: اگر مشکلات آموزش و پرورش را به طور کلی دسته بندی کنیم اساسی ترین آن توزیع صحیح منابع انسانی است.

وی با اشاره به اینکه موضوع منابع مالی یکی از بزرگترین چالش‌هاست افزود: برنامه درسی ملی باید تربیت محور باشد این برنامه حافظه محور و دانش محور است که نیازمند تحول عمیق و بنیادین در این حوزه هستیم.

کاظمی با تشریح مشکلات دیگر آموزش و پرورش ادامه داد: تا زمانی که سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان را تامین نکنیم در حوزه دستیابی به اهداف تعلیم و تربیت مشکل اساسی داریم.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: زمانی می‌توانیم به توفیقات و اهداف تعلیم و تربیت دست پیدا کنیم که این مشکلات تامین و حل شود این موضوع نیازمند حمایت ملی و تمام قد دارد.

وی بر تمرکز بر موضوعات بازگشایی مدارس تاکید و اظهار کرد: مسائل در ۳ حوزه تقسیم بندی می‌شود؛ در بخش نیروهای انسانی بحث تامین از طریق نیروهای خرید خدمات و حق التدریس مهم است. بحث خدمتگزاران و نیروهای قرآنی، به کارگیری نیروهای دانشگاه فرهنگیان باید بررسی شود.

کاظمی گفت: در بخش مالی و تجهیزاتی نیز بخش پاداش، حق التدریس و فوق العاده ویژه باید اولویت بندی شود. در حوزه تجهیزات اقداماتی از سوی دکتر رخشانی مهر انجام شده است که با اولویت توزیع تبلت در مدارس است مدارس با تعداد بالا با کمی تاخیر بازگشایی می‌شود.

وی با بیان اینکه منابع توزیع تبلت دانش‌آموزان در قالب طرح هدایت تامین و در هفته آینده به استان‌ها واریز می‌شود اظهار کرد: امسال نسخه جدید شبکه شاد را داریم که این شبکه رایگان خواهد بود.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش بر یک صدایی بر بازگشایی مدارس تاکید کرد و افزود: با تدوین بسته بازگشایی مدارس و اقناع سازی این یک صدایی را ایجاد می‌کنیم.

کاظمی تقدم ذاتی سلامت در بازگشایی مدارس را یک اصل مهم دانست و گفت: کفایت اقناع جامعه و خانواده‌ها نیز یک اصل مهم دیگر است اصل عدالت در تامین فرصت‌های آموزشی با رویکردهای اقتضایی نیز باید مدنظر باشد. اصل انعطاف و تفاوت‌های جغرافیایی متناسب با کرونا، اصل تدریجی بودن حضور دانش‌آموزان در فضای آموزش و پرورش و اصل نظارت نزدیک و میدانی در قالب ایجاد یک شبکه بزرگ و مویرگی تا دل مدرسه نیز از دیگر اصول مهم قابل توجه است.

وی اصل تمرکززدایی را یک اصل مهم دانست و افزود: استان‌ها باید مانور بازگشایی را تدوین کنند. آغاز سال تحصیلی از اول مهرماه و بازگشایی در قالب الگوی تدوین شده خواهد بود. توجه به واکسیناسیون مخاطبان آموزش و پرورش نیز باید دردستور کار باشد.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد برنامه ریزی برای زنگ آغاز سال تحصیلی مهم است که باید در لایه‌های استانی، منطقه ای و مدرسه ای اتفاق بیافتد. در کنار زنگ آغاز سال تحصیلی زنگ نماز و ایثار و مقاومت نیز باید در دستور کار باشد.

کاظمی همچنین نهضت تکریم‌ معلمان در گفتار و رفتار را مهم دانست و گفت: بسته سیاستی آسیب‌های اجتماعی از سوی معاونت پرورشی و فرهنگی تدوین و به استان‌ها ابلاغ کردیم. دوره آموزشی برای آیین نامه اجرایی مدارس نیز باید تدوین شود که نیازمند برگزاری دوره‌های مختلف است.

وی درباره الگوی بازگشایی مدارس گفت: در این الگو ۳ مسیر را دنبال کردیم؛ مدرسه تلویزیونی ایران به عنوان مکمل، فضای مجازی و شبکه شاد به عنوان مهم ترین ریل با پوشش حداکثری که سال تحصیلی با آن آغاز می‌شود، آموزش حضوری آرام و تدریجی که در ۳ گام مطرح است.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش توضیح داد آموزش در مدارس با جمعیت متوسط روستایی و عشایری که سال گذشته نیز حضوری بوده اند و دسترسی به فضای مجازی ندارند امسال حضوری است.

کاظمی ادامه داد: مدارس با جمعیت متوسطه به صورت ترکیبی اداره می‌شود و ساعات نصف حضوری نصف مجازی خواهد شد. این موضوع ۱۵ روز بعد از اتمام واکسیناسیون آغاز می‌شود.

وی اضافه کرد: در گام سوم مدارس با تراکم بالا و پرجمعیت است که معتقدیم با حضور حداقلی دانش‌آموزان همراه باشد.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش خبر داد هرچند واکسیناسیون دانش‌آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال در دستور کار است اما واکسیناسیون دانش‌آموزان شرط بازگشایی مدارس نیست بلکه به هر میزان که بشود پروتکل‌ها را رعایت کرد، می‌توان مدارس را بازگشایی کرد، لذا به طور کلی بازگشایی مدارس در سال جدید تحصیلی با توجه به تراکم جمعیت و زیرساخت‌های بهداشتی در هر منطقه متفاوت خواهد بود و در این زمینه نیز تفویض اختیار خواهد شد.