از سوی بانک مرکزی انجام شد؛

بازخرید معکوس ۴ هزار میلیارد تومان اوراق چهار بانک و موسسه

بانک مرکزی با هدف جذب نقدینگی، اقدام به بازخرید معکوس ۴ هزار میلیارد تومان اوراق عرضه شده از سوی چهار بانک و موسسه کرد.
به گزارش بانکداری ایرانی، بانک مرکزی با هدف جذب نقدینگی، اقدام به بازخرید معکوس ۴ هزار میلیارد تومان اوراق عرضه شده از سوی چهار بانک و موسسه کرد.

بانک مرکزی اعلام کرد در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی اجرا می‌کند و موضع عملیاتی (خرید یا فروش از طریق ابزارها) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام می‌شود.

بر این اساس، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال‌ سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند و در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سقف دالان نرخ سود (۲۲ درصد) استفاده کنند.

در عملیات این دوره ، چهار بانک و موسسه غیربانکی در حراج حضور یافتند که ارزش سفارش‌های ارسالی ۴ هزار میلیارد تومان بود که این رقم پذیرفته شد.