ذبیح اله خدائیان، سخنگوی دستگاه قضا:

بانک‌های عامل جزئیات دریافت وام بدهکاران را افشا کنند

سخنگوی دستگاه قضا گفت: بانک های عامل باید ضمن دسته‌بندی بدهکاران ، جزئیات دریافت وام ها، عدم هزینه در محل مربوط و یا ایجاد شرکت‌های صوری را افشا کنند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: بانک های عامل باید ضمن دسته‌بندی بدهکاران ، جزئیات دریافت وام ها، عدم هزینه در محل مربوط و یا ایجاد شرکت‌های صوری را افشا کنند.

ذبیح اله خدائیان درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده ابربدهکاران بانکی گفت: صرف انتشار اسامی بدهکاران موجب برخورد با آنها نیست و بانک مرکزی و بانک های عامل آنها را تفکیک کنند.

وی افزود: بانک عامل باید ضمن دسته‌بندی بدهکاران به دستگاه قضایی اعلام کند افراد چه وام‌هایی گرفتند و در جای خود هزینه نکرده و یا شرکت‌های صوری ایجاد کردند. تاکنون چنین اقدامی انجام نشده است.

بر اساس این گزارش، پرونده‌هایی منتهی به صدور حکم شده و برخی در جریان رسیدگی است.