بانک گردشگری، بانکی سودساز و پیش رو

بانک گردشگری با انتشار صورتهای مالی اعلام کرده که دوران سخت به پایان رسیده و تمام سرفصل های بانک در صورتهای مالی سبز شده اند.
به گزارش بانکداری ایرانی، بانک گردشگری که اخیرا صورت های مالی خود را منتشر کرده با این صورتهای مالی اعلام کرده که دوران سخت به پایان رسیده و تمام سرفصل های بانک در صورتهای مالی سبز شده اند.

در گام بزرگ در سال جاری ، زیان انباشته بانک با رشدی ۶۰۰ درصدی به سود انباشته ختم شد هزینه بانک با وجود تورم و مشکلات اقتصادی در سال ۹۹ تنها ۳۰ درصد رشد داشته‌است. درآمد بانک رشدی ۴۰ درصدی داشته و سود خالص بانک نیز رشدی ۴۵ درصدی را تجربه کرد.

در روزهای اخیر یعنی در نیمه دوم شهریور ۱۴۰۰ بانک گردشگری گزارش عملکرد حسابرسی شده سال ۱۳۹۹ را منتشر کرد.

سود خالص بانک گردشگری در سال ۹۹ معادل دو هزار و ۴۰۶ میلیارد ریال بود که نسبت به رقم یک هزار ۶۵۳ میلیارد ریال سال ۱۳۹۸ بیش از ۴۵ درصد رشد داشت.

این رشد اتفاق افتاده در سود خالص بانک گردشگری به سبب درآمد حاصله از تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری و اوراق بهادار، فروش کالا و خدمات و درآمد کارمزد رخ داده است.

بانک گردشگری در سال ۹۹ حدود ۸۱ هزار میلیارد ریال درامد از محل تسهیلات اعطایی داشته که نسبت به سال قبل از آن رشدی ۴۰ درصدی داشته است. درآمد کسب شده از فروش کالا و خدمات بانک حدود ۲۴ هزار و ۸۲۶ میلیارد ریال بود که با توجه به رقم صفر در سال ۱۳۹۸ این رقم به صورت سود کامل محقق یافته در دوره مالی ۹۹ در نظر گرفت.

بانک گردشگری در سال ۹۹ حدود ۴۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار انجام داده است که بر اساس این سرمایه‌گذاری سود خالص ۱۰ هزار و ۱۲۸ میلیارد ریال را در پی داشته است. مجموعه هزینه های انجام شده در سال ۱۳۹۹ معادل ۳۷ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال ۱۳۹۸ با رقم حدود ۲۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال تنها حدود ۳۰ درصد رشد داشته که با توجه به تورم رخ داده در سال ۹۹ رشد هزینه زیاد و تاثیرگذاری نداشته و نشان از کنترل هزینه و اراده بانک برای سوددهی در سال‌های آتی است.

بزرگ ترین رخداد در سال ۱۳۹۹ برای بانک گردشگری و سهامداران بانک ، محو شدن زیان انباشته است که در پایان سال ۱۳۹۹ به سود انباشته تبدیل شده است. براساس ترازنامه تلفیقی بانک گردشگری سود انباشته این بانک در ۱۲ ماهه سال گذشته با افزایش ۶۰۰ درصدی به نسبت مشابه سال قبل از آن به بیش از هزار میلیارد تومان رسیده است.

سهام بانک گردشگری در سال ۹۰ در بازار فرابورس ایران پذیرفته شد. این بانک در پایان مالی سال قبل تعداد ۵۵ شعبه در استان تهران ۴۴ شعبه در سایر استان‌ها و یک شعبه در مناطق آزاد دارد دارایی‌های ثابت و مشهود بانک گردشگری در سال گذشته با افزایش ۲۰۰ درصدی به نسبت مشابه سال قبل به مرز ۲۰ هزار میلیارد تومانی رسیده است.

در سال جاری نیز بانک گردشگری اقدام به فروش دارایی اقدام کرده و طی گزارش در روزهای اخیر اعلام کرده است که فروشی بالغ بر هفت هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال رخ داده که این فروش بر صورتهای مالی شرکت در سال جاری تاثیر گذار بوده و بانک مجاب به انتشار اطلاعات با اهمیت کرده است.

این رخداد از آنجایی دارای اهمیت بالاست که این فروش در راستای اجرای ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد بانک ها رخ داده است لذا دارای اهمیت زیادی است.