بررسی تحلیلی داده‌های شرکت بیمه ملت با نسبت‌های مالی

بیمه ملت در سال جدید گزارش‌های مناسبی را ارائه کرده و نشان می‌دهد که سودآوری شرکت همچنان تداوم داشته و هیچ دست‌اندازی در مقابل سودآوری شرکت وجود ندارد.

به گزارش بانکداری ایرانی، بیمه ملت در سال جدید گزارش‌های مناسبی را ارائه کرده و نشان می‌دهد که سودآوری شرکت همچنان تداوم داشته و هیچ دست‌اندازی در مقابل سودآوری شرکت وجود ندارد.

شرکت بیمه ملت در سه‌ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ یک هزار و ۳۰۱ میلیارد ریال سود خالص ساخته است.

در همین دوره درآمد شرکت پنج هزار و ۱۶۳ میلیارد ریال بود. دارایی شرکت نیز ۴۸ هزار و ۸۷۳ میلیارد ریال و حقوق صاحبان سهام شرکت نیز مبلغ هفت هزار و ۷۲۹ میلیون ریال بود.

بر اساس این داده‌ها می‌توان نسبت‌های مالی بیمه ملت را بررسی کرد. این شرکت دارای نسبت خسارت، حاشیه سود بالا، بازده دارایی مناسب، بازده حقوق صاحبان سهام چشمگیر و نسبت‌های دیگر قابل‌توجهی است و می‌توان به آینده سودآوری شرکت امید زیادی داشت.
حاشیه سود
حاشیه سود مشخص می‌کند که از هر یک ریال (یا دلار) فروش محصول، چه مقدار سود کسب می‌شود. بر اساس گزارش سود و زیان شرکت بیمه ملت، این شرکت دارای یکی از بهترین شرکت‌های بیمه با حاشیه سود بالای ۳۳ درصدی است که می‌تواند برای سرمایه‌گذاران و بیمه‌گذاران بسیار جذاب است.

بازده دارایی

بازده دارایی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بررسی عملکرد شرکت‌ها است. این شاخص نشان می‌دهد که شرکت‌ها درازای دارایی مورداستفاده، چه اندازه سودآور بوده‌اند. بازدهی دارایی بیمه ملت در پایان سال مالی گذشته حدود ۹ درصد است که نشان از وضع مناسب شرکت بوده و نشان از توان درآمدزایی شرکت از دارایی خود است.

بازده حقوق صاحبان سهام

حقوق صاحبان سهام بیمه ملت در ماه‌های اخیر ۶۶ درصد است که یکی از بازده‌های مناسب در صنعت بیمه ایران است. به‌زعم کارشناسان، نرخ رشد پایدار و نرخ رشد سود سهام را می‌توان با استفاده از ROE و با فرض اینکه این نسبت تقریباً برابر است یا به‌طور متوسط بالاتر از میانگین گروه‌های دیگر است، محاسبه کرد.

نسبت خسارت

در تیرماه سال جاری بیمه ملت پنج هزار و ۷۱۶ میلیارد ریال حق بیمه تولید کرده و در مقابل سه هزار و ۲۲۲ میلیارد ریال خسارت پرداخت کرده که درنهایت نسبت خسارت شرکت رقم ۵۶ درصد است که البته خسارت‌های شرکت می‌تواند برای سال قبل بوده و مانده خسارت‌های سال قبل معمولاً در ماه‌های ابتدای سال آتی پرداخت می‌شود. بنابراین در سال جدید می‌تواند در آخر دوره مالی نسبت خسارت پایینی را تجربه کند.