برنامه خاموشی های احتمالی برق تهران، از تاریخ ۳۰ مرداد تا ۵ شهریور ۱۴۰۰ + جداول

جدول زمانبدی خاموشی های احتمالی گروه های قطع شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از تاریخ 30 مردادماه تا تاریخ پنجم شهریورماه اعلام شد.

به گزارش اقتصاد روشن، جدول زمانبدی خاموشی های احتمالی گروه های قطع شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از تاریخ ۳۰ مردادماه تا تاریخ پنجم شهریورماه اعلام شد.