بیانیه بانک‌ها و موسسات اعتباری در پاسخ به اظهارات نماینده مجلس

کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در واکنش به اظهارات بحرینی نماینده مجلس گفت: در خوشبینانه‌ترین حالت، این اظهارات می‌تواند از ناآگاهی باشد.

به گزارش ایبنا، کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در واکنش به اظهارات بحرینی نماینده مجلس تاکید کرد: در خوشبینانه‌ترین حالت، این اظهارات می‌تواند از ناآگاهی باشد.

کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در واکنش به اظهارات بحرینی نماینده مجلس شورای اسلامی در جلسه معرفی وزرای دولت جدید با صدور بیانیه ای تاکید کرد: “جناب آقای بحرینی در جلسه معرفی اشاره شده در مخالفت با برنامه های کلی ریاست جمهوری، با بی پروایی و چشم پوشی از بحران های اقتصادی که در دولت قبلی ایجاد شده بود، به اشاعه تفکرات ناآگاهانه و ناصحیح در مورد بانک های خصوصی پرداخته و ضمن اتهام «زمین زدن دولت دکتر روحانی» توسط بانک ها، با این اظهارات خود به تنهایی عزم شکستن کمر اقتصاد کشور نموده اند، اقتصاد بانک محوری که ۸۰ درصد تامین مالی تمام طرح ها و پروژه ها را بانک ها انجام داده و می دهند و سهم بانک های خصوصی از آن نیز قابل توجه است.

در ادامه این بیانیه آمده است: اگر چه در خوشبینانه ترین حالت، این اظهارات می تواند از ناآگاهی باشد، لیکن متاسفانه کم توجهی یا عدم اطلاع دقیق ایشان نسبت به عملکرد نظام بانکی و فرآینده های اجرایی آن و سیاست پذیری بانک های خصوصی در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار و مقام نظارتی، در بیان این مطالب به وضوح مشاهده می شود. امید است غرض های فردی در پشت این اظهار نظرهای غیرقابل و غیر مستدل پنهان نشده باشد.