اکبر کمیجانی رییس کل بانک مرکزی مطرح کرد:

تخصیص به موقع ارز مورد نیاز واردات واکسن کرونا

رییس کل بانک مرکزی گفت: از سال گذشته روند تامین ارز آغاز شده است. بانک مرکزی با همکاری بانک ها توانسته به موقع ارز لازم را خصوصا طی ماه های اخیر فراهم کند. اجازه بدهید عدد را بیان نکنم. اما تلاش ها در جریان است تا هرگونه مشکلی برای تامین ارز وجود داشته، برطرف شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، اکبر کمیجانی رییس کل بانک مرکزی ضمن بازدید از مرکز واکسیناسیون بانک ملی ایران اظهار کرد: همزمان که واکسیناسیون در تهران در حال انجام است، در سایر استان ها نیز به کمک درمانگاه های بانک ملی برای پرسنل بانک ملی و سایر بانک ها در جریان است. این واکسیناسیون در اواسط هفته گذشته آغاز شده و در برخی از استان ها نیز به اتمام رسیده است.

وی در ادامه بیان کرد: در حال حاضر در ۱۷ نقطه از تهران واکسیناسیون در حال انجام است. امیدواریم ظرف هفته جاری به اتمام برسد و یک ایمنی خاطر در میان همکاران بانک ها ایجاد شود. در یک ماه آینده نیز دوز دوم انجام خواهد شد. با توجه به اینکه بیش از ۲۶۰ نفر از همکاران بانکی در اثر ابتلا به این ویروس فوت شدند، دیگر شاهد چنین وقایع تلخی نباشیم.

رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به اینکه تاکنون چه میزان ارز برای واردات واکسن تخصیص داده شده و چه میزان نیز پرداختی صورت گرفته است؟ بیان کرد: از سال گذشته روند تامین ارز آغاز شده است. بانک مرکزی با همکاری بانک ها توانسته به موقع ارز لازم را خصوصا طی ماه های اخیر فراهم کند. اجازه بدهید عدد را بیان نکنم. اما تلاش ها در جریان است تا هرگونه مشکلی برای تامین ارز وجود داشته، برطرف شود. هیچ مشکلی برای تامین ارز نداریم و ارز کافی در اختیار داریم. راه های تامین این ارز نیز مهیاست.

وی افزود: امیدواریم که هیچ گونه کمبودی در تامین ارز تا پایان واکسیناسیون نداشته باشیم. این مقام مسئول ادامه داد: واردات واکسن در اختیار ستاد مرکزی وزارت بهداشت و درمان قرار می گیرد و توزیع در سراسر کشور نیز با مدیریت وزارت بهداشت و درمان انجام می شود. هر نوع واردات با مدیریت و مسئولیت وزارت بهداشت و درمان است.

کمیجانی در پاسخ به اینکه اقدامات حقوقی بانک مرکزی درباره مسائل پیش آمده با کشور بحرین چیست؟ اظهار کرد: متاسفانه تصمیماتی اتخاذ شده و دادگاهی در بحرین ادعا کرده که بانک مرکزی، بانک هایی را که در ارتباط با فیوچر بانک بوده و از اوایل دهه ۸۰ با مجوز بانک مرکزی بحرین آغاز به کار کرده و فعالیت آن نیز بسیار خوب و درخشان بوده است. کوچک ترین نقصی در امور فعالیتی این بانک در زمانی که در جریان بود، شناسایی نشده بود. متاسفانه با اهدافی غیر حرفه ای اتهاماتی واهی به این بانک زده شد و فعالیت این بانک از سال ۲۰۱۵ متوقف شده است. بانک مرکزی با مشورت و هماهنگی که با دولت و امور حقوقی و بین المللی انجام داده، اعلام موضع کرده و این مسئله پیگیری خواهد شد.