ترخیص ۲۴ میلیون دز انواع واکسن کرونا از گمرک + جدول

بر اساس آمارهای گمرک ایران تا کنون نزدیک بیش از 24 میلیون دز انواع واکسن مربوط به کرونا از گمرک فرودگاه حضرت امام خمینی ره ترخیص شده است.
به گزارش تسنیم،‌ بررسی آمارهای گمرک ایران نشان میدهد تا کنون و در مجموع حدود ۲۴.۵ میلیون دز انواع واکسن کرونا وارد کشور شده است.

آخرین محموله واکسن وارداتی نیز مربوط به واکسن چینی شامل ۷۰۰ هزار دز واکسن کرونا در تاریخ ۲۶ مرداد ماه بوده است. ۱۸ میلیون دز واکسن مربوط به کشور چین بوده است.