تصویب ۲ فوریت طرح شفافیت قوای سه‌گانه در مجلس

نماینده نیشابور در مجلس گفت: بررسی تقاضا دو فوریت درباره طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها در دستورکار جلسات این هفته مجلس قرار دارد.

نماینده نیشابور در مجلس از در دستورکار قرار گرفتن بررسی تقاضا دو فوریت درباره طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها در جلسات این هفته مجلس خبر داد.

احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح ۲ فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه، اظهار کرد: با توجه به اینکه طرح ۲ فوریتی شفافیت قوای سه گانه روز (چهارشنبه ۲۴ فروردین ماه) تقدیم هیئت رئیسه شد لذا بررسی تقاضا دو فوریت درباره طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها در دستورکار جلسات این هفته مجلس قرار دارد.

وی افزود: درصورتی که ۲ فوریت طرح شفافیت قوای سه گانه به تصویب نمایندگان برسد احتمالا رسیدگی به آن همین هفته در دستورکار مجلس قرار گیرد.

ارکانی تصریح کرد: در طرح‌ها و لوایحى که فوریت آنها تصویب شده باشد، ابتداء نسبت به اصل آن مذاکره می‌شود و پس از آن براى ورود به شور در ماده واحده یا مواد، رأى گرفته مى شود و سپس راجع جزئیات آن بررسی و رأی‌گیری به عمل می‌آید.

وی تصریح کرد: هدف از تهیه طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها  این است که باید تصمیمات تمام نهادها شفاف شود.

نماینده نیشابور در مجلس بیان کرد: مردم به طور شفاف از تصمیمات مجلس شورای اسلامی مطلع هستند و به این دلیل ما در این طرح به دنبال شفافیت در هر سه قوه هستیم.

به گزارش تسنیم، در آیین‌نامه داخلی مجلس درباره بررسی طرح‌های ۲ فوریتی آمده که حداکثر چهار ساعت پس از تصویب فوریت، طرح چاپ و توزیع و به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع شود و حداکثر بیست ساعت پس از تصویب فوریت، پیشنهاد نمایندگان به کمیسیون مربوط تسلیم می‌شود و  گزارش کمیسیون حداکثر سه روز کاری پس از تصویب فوریت، به هیأت رئیسه ارسال می‌شود تا در دستور کار مجلس قرار گیرد.