تعداد تراکنش های موبایلی به ۱۱۷ میلیون رسید

بیش از ۳.۳ میلیارد تراکنش بانکی در تیرماه امسال از طریق ۱۲ میلیون و ۷۶۰ هزار ابزار پذیرش اینترنتی،‌ موبایلی و فروشگاهی انجام شده که سهم ابزارهای فروشگاهی بیش از ۹۰ درصد بوده است.

به گزارش ایبنا، بیش از ۳.۳ میلیارد تراکنش بانکی در تیرماه امسال از طریق ۱۲ میلیون و ۷۶۰ هزار ابزار پذیرش اینترنتی،‌ موبایلی و فروشگاهی انجام شده که سهم ابزارهای فروشگاهی بیش از ۹۰ درصد بوده است.

هفتادوسومین گزارش اقتصادی شاپرک که تیرماه امسال منتشر شد، نشان می‌دهد که در طول یک ماه بالغ ‌بر ۳.۳ میلیارد تراکنش با ارزش ۵,۶۰۶ هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش (شاپرک)  ‌شده است.

بنا بر این گزارش، کارتخوان‌های فروشگاهی، ابزارهای پذیرش موبایلی و ابزارهای پذیرش اینترنتی (درگاه‌های پرداخت) بدنه اصلی شبکه شاپرک را تشکیل می‌دهند و به طور خلاصه، در تیرماه امسال، بیش از ۹.۶ میلیون کارتخوان فروشگاهی، ۱.۴ میلیون ابزار موبایلی و ۱.۶ میلیون ابزار پذیرش اینترنتی مورد استفاده قرار گرفته است.

مقایسه سهم تعداد هر یک از ابزارهای پذیرش فعال سیستمی از کل ابزارهای بازار در تیرماه ۱۴۰۰ هم نشان می‌دهد که در مجموع کارتخوان‌های فروشگاهی همچنان در شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) رتبه اول را دارند و سهم کارتخوان‌های فروشگاهی از بازار با تعداد ۹ میلیون و ۶۸۰ هزار و ۹۶۰ کارتخوان، ۷۵.۸۷ درصد بوده که البته این میزان نسبت به خردادماه که ۷۵.۸۴ درصد برآورد شده بود، اندکی کاهش داشته است.

همچنین، سهم ابزار پذیرش اینترنتی از بازار تراکنش‌ها در تیرماه، نزدیک به یک میلیون و ۶۲۶ هزار و ۸۹۸ واحد بوده که با ۰.۰۲ رشد نسبت به خردادماه به ۱۲.۷۵ درصد رسیده است. از سوی دیگر، سهم ابزار پذیرش موبایلی از بازار در تیرماه هم با یک میلیون و ۴۵۲ هزار و ۳۰۱ واحد، به ۱۱.۳۸ درصد رسیده که آن هم نسبت به خردادماه، اندکی کاهش را نشان می‌دهد.

بیشترین سهم بازار از تعداد تراکنش‌های بانکی

بررسی جدیدترین گزارش شاپرک از سهم ابزارهای پذیرش از تعداد تراکنش‌ها در تیرماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که کارتخوان‌های فروشگاهی با ۹۰.۳۸ درصد بیشترین سهم را از بازار تراکنش‌های بانکی داشته‌اند و پس از آن ابزار پذیرش اینترنتی با ۶.۱۵ درصد و در نهایت ابزار پذیرش موبایلی با ۳.۴۷ درصد، در پله‌های بعدی قرار دارند.

در بخش دیگری از گزارش اقتصادی شاپرک برای تیرماه به متوسط تراکنش‌های فعال سیستمی ابزارهای مختلف نیز اشاره شده که آمار قبلی را تایید می‌کند. همانطور که در جدول زیر می‌بینید، مقایسه تعداد تراکنش‌های بانکی در بین‌ ابزارهای پذیرش مختلف در تیرماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که کمترین متوسط تراکنش به ازای هر ابزار متعلق به ابزارهای پذیرش موبایلی با متوسط ۸۱ تراکنش برآورد شده است. در حالی که بیشترین تراکنش به ازای هر ابزار پذیرش بانکی با متوسط ۳۱۵ تراکنش در اختیار کارتخوان‌های فروشگاهی و بعد از آن با متوسط ۱۲۸ تراکنش برای ابزارهای پذیرش اینترنتی قرار دارد.

در مجموع، این گزارش نشان می‌دهد که متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی (اعم از کارتخوان‌ها، موبایل‌خوان‌ها و درگاه‌های پرداخت اینترنتی) در تیرماه ۱۴۰۰، ۲۶۵ تراکنش به ازای هر ابزار است که نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته افزایش ۱.۶۳ واحدی را تجربه کرده و بدین ترتیب، تعداد تراکنش‌های شبکه شاپرک در مجموع همه ابزارها به ۳ میلیارد و ۳۷۶ میلیون و ۲۷۵ هزار و ۹۰۱ تراکنش رسیده است.