ثبت افزایش سرمایه بانک گردشگری

سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) با درج اطلاعیه‌ای خبر از افزایش سرمایه بانک گردشگری داد.

سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) با درج اطلاعیه‌ای خبر از افزایش سرمایه بانک گردشگری داد.

بر این اساس در آگهی ثبت افزایش سرمایه بانک گردشگری با نماد وگردش در کدال، آمده است: «با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۹۹A-۰۵۷ مورخ ۱۳۹۹.۰۴.۲۴ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹.۰۴.۲۸ با توجه به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۰.۰۶.۱۰ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.»