«ثبت تخلف رانندگان + عکس» سامانه جدید اعمال قانون پلیس

جانشین پلیس راهور پایتخت از به کارگیری سامانه‌ای خبر داد که همزمان از راننده متخلف و تخلف انجام شده عکس گرفته و ضمن اعمال قانون هر دو مورد را ذخیره‌سازی می‌کند.
به گزارش فارس، جانشین پلیس راهور پایتخت از به کارگیری سامانه‌ای خبر داد که همزمان از راننده متخلف و تخلف انجام شده عکس گرفته و ضمن اعمال قانون هر دو مورد را ذخیره‌سازی می‌کند.
سرهنگ سید ابوالفضل موسوی پور جانشین پلیس راهور پایتخت در بیان نحوه عملکرد سامانه های ثبت تخلفات ساکن به صورت نظارتی و نحوه عملکرد آنها اظهار داشت: تخلفات ساکن مانند توقفات دوبله و تخلفات توقف در ایستگاه اتوبوس  از طریق دوربین‌های نظارت تصویری که در مراکز مانیتورینگ این پلیس وجود دارد با اضافه شدن سامانه ای همزمان از متخلف و تخلف عکس گرفته و ضمن اعمال قانون این دو مورد ذخیره سازی می‌شود.

 

جانشین پلیس راهور تهران بزرگ تصریح کرد: کاربری که در مرکز فرماندهی و کنترل هوشمند پلیس راهور تهران بزرگ حضور دارد مشخصات راننده متخلف را با اطلاعاتی که در دسترس دارد مطابقت داده و توسط این سامانه و عکسی که از زمان و مکان و نحوه تخلف راننده در اختیار دارد اقدام به ثبت این داده ها و اعمال قانون در سامانه کرده که بلافاصله پس از این ثبت، پیامکی برای فرد متخلف ارسال شده و وی را از این موضوع مطلع می سازد.

سرهنگ موسوی پور گفت : همزمان دو اقدام راننده و اقدام وی در زمان تخلف در این سامانه ثبت و ضبط و مستند سازی می‌شود.

 

وی تصریح کرد: ثبت تخلف به سه صورت مورد بررسی و اقدام قرار می گیرد که در وهله اول از طریق همین سامانه هوشمند و ثبت و ضبط تخلفات و نوع تخلف به صورت همزمان صورت می گیرد که بلافاصله برای راننده متخلف پیامک ارسال می‌شود؛ صورت بعدی ثبت تخلفات توسط دست افزار یا همان گوشی های هوشمندی است که در اختیار کارکنان قرار دارد که رانندگان متخلف را اعمال قانون کرده و مورد سوم اعمال قانون‌هایی است که رانندگان متخلف پلیس را نمی بینند ولی پلیس در محل حضور دارد و به صورت نامحسوس با تخلفات برخورد می‌کند.