جدیدترین گزارش عملکرد ارزی صندوق توسعه ملی

کل قراردادهای عاملیت ارزی منعقدشده با بانک‌های عامل تا پایان آذرماه ۱۳۹۹ مبلغ ۱۱۶۱۴۳میلیون دلار بوده که در ۹ماه سال ۱۳۹۹ مطابق مصوبه مورخ ۲۳/ ۰۲/ ۱۳۹۹ هیات عامل صندوق، مبلغ ۵۸۲۰ میلیون دلار سهمیه برای بانک‌های عامل تصویب و قرارداد ۱۳ بانک به مبلغ ۴۹۲۰ میلیون دلار منعقد و ابلاغ شده است.
به گزارش ایبنا، کل قراردادهای عاملیت ارزی منعقدشده با بانک‌های عامل تا پایان آذرماه ۱۳۹۹ مبلغ ۱۱۶۱۴۳میلیون دلار بوده که در ۹ماه سال ۱۳۹۹ مطابق مصوبه مورخ ۲۳/ ۰۲/ ۱۳۹۹ هیات عامل صندوق، مبلغ ۵۸۲۰ میلیون دلار سهمیه برای بانک‌های عامل تصویب و قرارداد ۱۳ بانک به مبلغ ۴۹۲۰ میلیون دلار منعقد و ابلاغ شده است.

مبلغ ۳۰۰۴۴میلیون دلار برای ۳۱۳ طرح توسط صندوق توسعه ملی از ابتدای تاسیس در سال ۹۱ تا پایان آذرماه سال گذشته گشایش اعتبار اسنادی شد و به ۳۰۷ طرح نیز مبلغی معادل ۲۱۹۱۴میلیون دلار پرداخت شد. صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی و بر اساس بند (۲۲) سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری و ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه در ۱۵ دی ماه سال ۱۳۹۰ تاسیس شد. بر اساس این گزارش، اخیرا گزارش عملکرد این صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۹ منتشر شده است. در بخشی از این گزارش به بررسی عملکرد تسهیلات ارزی پرداخته شده است. بر این مبنا، بخش عمده تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی تاکنون، به‌صورت ارزی و بر اساس مفاد بند (خ) اساسنامه و با عاملیت بانک‌های طرف قرارداد به متقاضیان پرداخت شده است.

کل قراردادهای عاملیت ارزی منعقدشده با بانک‌های عامل تا پایان آذرماه ۱۳۹۹ مبلغ ۱۱۶۱۴۳میلیون دلار بوده که در ۹ماه سال ۱۳۹۹ مطابق مصوبه مورخ ۲۳/ ۰۲/ ۱۳۹۹ هیات عامل صندوق، مبلغ ۵۸۲۰ میلیون دلار سهمیه برای بانک‌های عامل تصویب و قرارداد ۱۳ بانک به مبلغ ۴۹۲۰ میلیون دلار منعقد و ابلاغ شده است.

همچنین از محل منابع قراردادهای عاملیت ارزی تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۹، تعداد ۳۱۸ طرح ارزی به مبلغ ۳۴۰۹۶میلیون دلار تامین مالی شده که از این میزان، تعداد ۳۱۶ طرح با مبلغ مسدودی بالغ بر ۳۳۹۶۰میلیون دلار فعال بوده و تعداد دو طرح نیز به مبلغ ۱۳۶میلیون دلار تسهیلات دریافتی خود را تسویه کرده‌اند. از این تعداد طرح تامین مالی شده، ۳۱۳ طرح تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۹ موفق به گشایش اعتبار اسنادی به مبلغ ۳۰۰۴۴میلیون دلار شده و به ۳۰۷ طرح نیز مبلغی معادل ۲۱۹۱۴میلیون دلار با همکاری بانک‌های عامل و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت قطعی صورت گرفته است.

با توجه به منابع تخصیصی به ۳۱۶ طرح ارزی فعال تامین مالی ‌شده، میزان پیشرفت مالی این طرح‌ها صرفا از محل منابع صندوق (نسبت مبالغ پرداختی به مسدودی) تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۹، حدود ۶۴ درصد است.

سپرده‌گذاری ارزی

بر اساس این گزارش، بخش دیگری از منابع ارزی صندوق توسعه ملی در راستای اجرای تکالیف بودجه‌های سنواتی کل کشور و اجرای ماده (۵۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌های سپرده‌پذیر اختصاص یافته تا این بانک‌ها از طریق اعطای تسهیلات در چارچوب این قراردادها، این منابع را به طرح‌ها و فعالیت‌های مرتبط (از جمله بخش نفت، گاز، پتروشیمی، صنعت و معدن و…) تخصیص دهند.

بر اساس این گزارش، مبلغ سپرده‌گذاری ارزی انجام‌شده در بانک‌های سپرده‌پذیر از ‌سال ۱۳۹۱ تا پایان سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۷۲۳۹میلیون دلار بوده که از این مقدار معادل مبلغ ۵۵۱۵میلیون دلار در قالب ۴۶ طرح به مرحله تخصیص ارز رسیده و از مجموع منابع ارزی تخصیصی، حدود ۹۸درصد به طرح های بخش نفت و گاز و حدود ۲درصد نیز به طرح های بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است.

از طرف دیگر، حدود ۷۷درصد از مبلغ تخصیص‌یافته در مناطق کمتر توسعه‌یافته و کمتر از ۲۳درصد در مناطق برخوردار هزینه شده است. ضمنا در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و ۹ماه سال ۱۳۹۹ به‌دلیل عدم درخواست بانک‌ها، هیچ‌گونه قرارداد سپرده‌گذاری ارزی از محل منابع صندوق با بانک‌ها منعقد نشده است.