جزئیاتی جدید از مالیات خودروهای لوکس

صاحبان خودروهایی که ارزش روز آنها بالاتر از یک میلیارد تومان باشد مکلف به پرداخت «مالیات خودروهای لوکس» هستند.

صاحبان خودروهایی که ارزش روز آنها بالاتر از یک میلیارد تومان باشد مکلف به پرداخت «مالیات خودروهای لوکس» هستند.

 

براساس قانون بودجه سال جاری، دارندگان خودروهای بالای یک میلیارد تومان باید مالیات بپردازند که طبق اعلام مسئولان سازمان امور مالیاتی این افراد تا پایان بهمن ماه امسال فرصت دارند و تاکنون برای ۱۰۶ هزار نفر از دارندگان خودروی لوکس پیامک مالیات ارسال شده است.

 

در این راستا، نرخ مالیات سالانه خودروهای لوکس به شرح ذیل تعیین شده است:

 

۱- تا مبلغ ۱.۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد یک میلیارد تومان معادل یک درصد

 

 

۲- تا مبلغ سه میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱.۵ میلیارد تومان معادل دو درصد

 

 

۳- تا مبلغ ۴.۵ میلیارد نسبت به مازاد سه میلیارد تومان معادل سه درصد

 

 

۴- نسبت به مازاد ۴.۵ میلیارد معادل چهار درصد

 

تازه‌ترین اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی در این زمینه بیانگر شناسایی ۵۵۰ هزار خودرو لوکس است که این خودروها باید ۵۶۰۰ میلیارد تومان مالیات بدهند.