حدود ۲۸۹ میلیون دلار در سامانه نیما عرضه شد

سامانه نیما روز دوشنبه (22 شهریورما) شاهد عرضه حدود ۲۸۹ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز واردات کشور بوده است.

به گزارش ایبنا و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۰ از عرضه های مذکور حدود ۱۷۲ میلیون دلار معامله شده است. براساس معاملات انجام شده، میانگین موزون نرخ دلاری معاملات ۲۲۹,۹۶۹ ریال بوده است.

این امر حاکی از این است که نرخ ارز موثر در واردات کشور نرخ مذکور بوده است.