حسن نوروزی، عضو کمیسون حقوقی مجلس:

حقوق بازنشستگی روسای جمهور ماهی ۳۵۰ میلیون تومان است

عضو کمیسون حقوقی مجلس گفت: اینکه رئیس جمهور برای بازنشستگی ماهی ۳۵۰ میلیون دریافت کند غلط است؛ اگر ۲۵ تا ۳۰ میلیون باشد اشکالی ندارد اما ۳۵۰ میلیون باید کاسته شود. 

به گزارش ایلنا، حسن نوروزی، نماینده مجلس یازدهم در خصوص حضور نمایندگان مجلس در دولت سیزدهم اظهار داشت: نسبت به مجلس خبر ندارم که چه کسی می‌خواهد به دولت برود اما اگر کسی هم بخواهد، ما مخالفتی نداریم چرا که دولت احساس نیاز می‌کند و ما باید به دولت کمک کنیم؛ ممکن است کسی بخواهد وزیر شود و دولت به آن فرد نیاز داشته باشد، طبیعتا ما کمک می‌کنیم. در حکومت فرقی بین قوه مقننه و قوه مجریه نمی‌بینیم.

وی درباره تحمیل برخی افراد به دولت نیز خاطرنشان کرد: فکر نمی‌کنم رئیسی مردی تحمیل‌پذیر باشد؛ قاضی دارای فکر و اندیشه بالنده است و فکری باز دارد؛ قاضی برای حکم قضایی انعطاف دارد اما اینکه بخواهند کسی را به او تحمیل کنند، نمی‌شود و کارش را با فکر و اندیشه انجام می‌دهد. خوشحالیم که رئیس جمهور ما یک حقوق‌دان برجسته است و تحمیل‌پذیر نیست.

عضو کمیسون حقوقی مجلس اولویت‌های دولت سیزدهم را مبارزه با فساد، اجرای سندهای تحولی که نوشته شده از جمله سند تحول آموزش و پرورش که باید اجرایی شود و تهیه آن‌هایی که نوشته نشده، دانست و افزود: البته انسجام کلی بین قوه مجریه، قضائیه و مجلس باید مورد توجه قرار گیرد. نکته بعدی توجه دقیق به اجرای قانون اساسی،‌ برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی نظام و همچنین هماهنگی قوا با فرمایش‌های رهبری است که باید در اولویت باشد.

وی با بیان اینکه نکته بعدی کنترل کردن افزایش‌های بی‌رویه حقوق‌ها است، تصریح کرد: این درآمدهای شرکت‌ آب، برق و بانک‌های خصوصی باید کنترل شوند؛ اینکه رئیس جمهور برای بازنشستگی ماهی ۳۵۰ میلیون دریافت کند غلط است؛ اگر ۲۵ تا ۳۰ میلیون باشد اشکالی ندارد اما ۳۵۰ میلیون باید کاسته شود.

نوروزی درباره اولویت‌های رای اعتماد مجلس به وزرا نیز گفت: رای اعتماد را به رجالی می‌دهیم که ضد فساد، متخصص، مومن و از بدنه کار اجرایی و انقلاب باشند. همچنین  اولویت ما این است که از بدنه همان وزاتخانه باشند؛ به طور مثال در وزارت کشور کسی باشد که از بدنه همین وزارتخانه باشد اگر نبود، یک روحانی مجتهدی که مرتبط با وزارت کشور باشد، انتخاب شود.