دستاوردهای کلیدی بانک دی در سال ۱۳۹۹

در سال ۹۹ سرمایه بانک دی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۲۰۰۹ درصد افزایش یافته است که بالاترین میزان افزایش سرمایه در نظام بانکی بوده است.

به گزارش اقتصادآنلاین، در سال ۹۹ سرمایه بانک دی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۲۰۰۹ درصد افزایش یافته است که بالاترین میزان افزایش سرمایه در نظام بانکی بوده است.

به گزارش اقتصادآنلاین، درآمدهای عملیاتی بانک دی در سال قبل، رشدی معادل ۷۱۷ درصد داشته است.

علاوه بر رشد درآمدهای عملیاتی درسال یاد شده، سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های بانک نیز در سال ۹۹، یک هزار و ۳۱۱ درصد رشد داشته است.

 

INFOGRAPHIC_10096