رتبه نخست بانک تجارت در ایجاد سود خالص بانکی سال ۹۹

بانک تجارت در میان ۱۷ بانک غیر دولتی در ایران در رتبه نخست میزان سود خالص بانک‌های غیر دولتی در سال ۱۳۹۹ قرار گرفت.
بانک تجارت در میان ۱۷ بانک غیر دولتی در ایران در رتبه نخست میزان سود خالص بانک‌های غیر دولتی در سال ۱۳۹۹ قرار گرفت.

مؤسسه آموزش عالی بانکداری ایران وابسته به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در گزارشی به مقایسه میزان سود خالص ۱۷ بانک‌ غیردولتی کشور در سال ۱۳۹۹ پرداخته که بر اساس آن بانک تجارت با سود خالص سالیانه ۱۴۴.۴۹۹.۲۰۹ میلیون ریال در صدر فهرست بانک‌های کشور قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، بانک ملت دومین و بانک صادرات سومین بانک غیردولتی در ایران هستند که بیشترین سود خالص سالانه را از آن خود کرده‌اند.

در این میان بانک سرمایه با سود خالص سالیانه ۶۲.۸۶۱.۶۲۶ میلیون ریال در قعر جدول بانک‌های غیردولتی قرار گرفته است.‌

 

بانک تجارت در رتبه نخست ایجاد سود خالص بانکی سال 99