رشد ۹ هزار مگاواتی مصرف برق نسبت به سال گذشته / میزان مصرف به ۶۲ هزار و ۲۶۰ مگاوات رسید.

مصرف برق کشور روز گذشته نسبت به مدت مشابه پارسال با وجود آنکه دمای هوا اندکی کاهش یافته بیش از ۹ هزار مگاوات رشد داشته است.
به گزارش ایرنا، اگرچه کمی از شدت گرمای هوا کاسته شده اما همچنان مصرف برق در اوج قرار دارد به گونه‌ای که روز گذشته میزان مصرف به ۶۲ هزار و ۲۶۰ مگاوات رسید.

مصرف برق کشور روز گذشته نسبت به مدت مشابه پارسال با وجود آنکه دمای هوا اندکی کاهش یافته بیش از ۹ هزار مگاوات رشد داشته است.

 

این درحالی است که میزان مصرف در روز مشابه پارسال ۵۲ هزار و ۷ مگاوات بوده که نشان می دهد امسال روند مصرف بیش از پارسال است و اختلاف آن به ۹ هزار ۲۵۳ مگاوات رسیده است.

 

همچنین میزان مصرف روز گذشته نسبت به روز قبل تر(یکشنبه) که ۶۲ هزار ۲۰۴ مگاوات بود با افزایش روبرو شد.

 

بخش صنایع نیز روز گذشته و در ساعت ۱۲ و ۴۵ دقیقه با مصرف ۳ هزار و ۱۱۹ مگاوات روند مصرف افزایشی را در پیش گرفتندکه خود عامل افزایش مصرف است.

 

مصرف برق شبانه نیز گرچه نسبت به هفته های گذشته کم شده اما همچنان در مدار افزایشی قرار دارد به گونه‌ای که میزان مصرف در ساعت ۲۰ و ۳۳ دقیقه ۵۶ هزار و ۸۰۴ مگاوات بود.

 

این میزان مصرف نسبت به مدت مشابه پارسال که ۵۲ هزار و ۷۱۱ مگاوات برق مصرف شده بوده از رشد بیش از چهار هزار مگاواتی برخوردار شده است.

 

روند مصرف شبانه بخش صنعت همچنان بر مدار صعودی قرارگرفته به گونه‌ای که این عدد در ساعت ۲۰ و ۳۳ دقیقه به ۳ هزار و ۲۹۶ مگاوات افزایش یافت.

 

پیشتر«مصطفی رجبی مشهدی » مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران از تلاش برای رفع محدودیت اعمال شده در مصرف برق صنایع در روزهای آخر شهریورماه خبرداده بود.

 

وی همچنین گفته بود: اگر مشترکان همکاری لازم را داشته باشند و نیز دمای هوا در شهریورماه کاهش یابد از میزان خاموشی‌ها کاسته خواهد شد.

 

این درحالی است که میزان تولید نیروگاه‌های کشور در بهترین حالت حدود ۵۳ هزار مگاوات است که همچنان ناترازی تولید و مصرف ادامه دارد.