رشد ۴/۳ درصدی بانکداری اسلامی در سال ۲۰۲۰

بخش بانکداری اسلامی تسلط خود را بر صنعت خدمات مالی اسلامی جهانی حفظ کرده و سهم بازار داخلی بانکداری اسلامی نسبت به کل بخش بانکداری در ۲۳ کشور جهان، از روند افزایشی برخوردار بوده است.

به گزارش ایبِنا، بانکداری اسلامی تسلط خود را بر صنعت خدمات مالی اسلامی جهانی حفظ کرده و سهم بازار داخلی بانکداری اسلامی نسبت به کل بخش بانکداری در ۲۳ کشور جهان، از روند افزایشی برخوردار بوده است.

به گزارش پورتال بانکداری اسلامی، عملکرد بخش بانکداری اسلامی در سال ۲۰۲۰ از رشد ۳/ ۴درصدی برخوردار بوده است. بر مبنای نهمین گزارش سالانه هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) تحت عنوان «گزارش ثبات صنعت خدمات مالی اسلامی ۲۰۲۱»، بخش بانکداری اسلامی حدود ۲/ ۶۸درصد (۴/ ۷۲ درصد در سال ۲۰۱۹) از کل ارزش دارایی‌های صنعت خدمات مالی اسلامی IFSI) Islamic Financial Services Industry) را در سه ماه سوم ۲۰۲۰، به خود اختصاص داده که سهم کاهشی این بخش نسبت به سال گذشته، عمدتا به دلیل افزایش قابل توجه سهم بازار سرمایه اسلامی (Islamic Capital Market (ICM)) بوده است.

به نقل از بیلو لاوال دانباتا، دبیر کل هیات خدمات مالی اسلامی، به‌رغم الگوی نامشخص و مدت زمان نامعلوم همه‌گیری ویروس کرونا، صنعت خدمات مالی اسلامی توانسته‌است با رشد قابل توجهی، ارزش کل دارایی‌های خود را به ۷/ ۲تریلیون دلار در سال ۲۰۲۰ افزایش دهد و نرخ رشد سالانه ۷/ ۱۰درصدی را با بهبود قابل توجهی در بخش‌های مختلف، به‌ویژه بخش بانکداری اسلامی و بازار سرمایه اسلامی ثبت کند.

بر مبنای گزارش مذکور، بخش بانکداری اسلامی تسلط خود را بر صنعت خدمات مالی اسلامی جهانی حفظ کرده و سهم بازار داخلی بانکداری اسلامی نسبت به کل بخش بانکداری در ۲۳ کشور جهان (در میان ۳۶ کشور مورد بررسی)، از روند افزایشی برخوردار بوده است. این در حالی است که بخش بازار سرمایه اسلامی نیز به‌دلیل عملکرد مثبت ناشی از انتشار صکوک دولتی و چند‌جانبه در بازارهای کلیدی مالی اسلامی توانسته است سهم ۹/ ۳۰درصدی از کل دارایی‌های صنعت خدمات مالی اسلامی را در پایان سال ۲۰۲۰ به خود اختصاص دهد.