سازمان ملل از همسایگان افغانستان خواست مرزهایشان را به روی پناهجویان باز بگذارند

سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل وضعیت را بحران رو به رشد خواند و از کشورهای همسایه افغانستان خواست تا مرزهایشان را به روی پناهجویان افغان باز بگذارند.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل می‌گوید که اغلب افغان‌ها و کسانی که ممکن است جانشان در خطر باشد، نمی‌توانند این کشور را ترک کنند و راهی برای خروج از این کشور را ندارند.

شابیا مانتو، سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل وضعیت را بحران رو به رشد خواند و از کشورهای همسایه افغانستان خواست تا مرزهایشان را به روی پناهجویان افغان باز بگذارند.

او امروز در یک کنفرانس خبری در ژنو گفت: “اکثریت افغان‌ها نمی‌توانند از مسیرهای معمول منطقه را ترک کنند.”

خانم مانتو گفت که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل همچنان در مورد خطر نقض حقوق بشر، از جمله حقوق زنان و دختران نگران است.