سال تحصیلی جدید با حضور رئیس‌جمهور سوم مهر آغاز می شود

سرپرست آموزش و پرورش گفت: زنگ سال تحصیلی را با حضور ریاست جمهوری سوم مهر به صدا درمی‌آوریم.

به گزارش صداوسیما، سرپرست آموزش و پرورش گفت: زنگ سال تحصیلی را با حضور ریاست جمهوری سوم مهر به صدا در می‌آوریم.

کاظمی افزود: سیاست‌های ریاست جمهور و ستاد کرونا ضرورت بازگشایی مدارس را در دستور کار آموزش و پرورش قرار داد.

وی گفت: مسیر بازگشایی حضوری مدرس هم طراحی کردیم و به تدریج محقق می‌شود.