سامانه‌های خدماتی بانک پاسارگاد به روزرسانی می شوند

به منظور به‌روز رسانی سامانه‌های بانکداری مدرن بانک پاسارگاد، در روز یکشنبه مورخ ۲۱شهریور۱۴۰۰ ، به مدت ۲۰دقیقه (در بازه زمانی ۰۵:۰۰ الی ۰۵:۴۵ بامداد) اختلال پیش بینی می شود.

به اطلاع مشتریان گرامی می‌رساند؛ به منظور به‌روز رسانی سامانه‌های بانکداری مدرن بانک پاسارگاد، در روز یکشنبه مورخ ۲۱شهریور۱۴۰۰ ، به مدت ۲۰دقیقه (در بازه زمانی ۰۵:۰۰ الی ۰۵:۴۵ بامداد) اختلال پیش بینی می شود.

همچنین به منظور به‌روز رسانی سامانه بانکداری متمرکز بانک پاسارگاد، در روز چهارشنبه مورخ ۲۴شهریور۱۴۰۰ ، به مدت ۷۵دقیقه (در بازه زمانی ۰۳:۰۰ الی ۰۴:۱۵ بامداد) اختلال پیش بینی می شود.

این اقدامات با هدف ارائه‌ی خدمات به‌روز و شایسته به مشتریان گرامی صورت گرفته و در حداقل زمان ممکن پایان می‌یابد