سررسید هزار میلیارد تومان اوراق گام سومین بانک بزرگ بورس

شرکت سپرده گذاری مرکزی برای نخستین بار در بازار سرمایه بالغ بر هزار میلیارد تومان سررسید اوراق گام بانک صادارت را به حساب دارندگان اوارق واریز کرد.
به گزارش بانکداری ایرانی، سپرده گذاری مرکزی برای نخستین بار در بازار سرمایه بالغ بر هزار میلیارد تومان سررسید اوراق گام بانک صادارت را به حساب دارندگان اوارق واریز کرد.

بنابراین گزارش، اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) بانک صادرات با سررسید ۳۱ تیر سال ۱۴۰۰ جمعاً به مبلغ دو هزار میلیارد تومان با نماد ” اگ ۰۰۰۴۱۹″ جهت تامین نیازهای سرمایه در گردش بنگاه­ های متقاضی توسط این بانک به عنوان عامل در فروردین ماه درج شد. این اوراق ۶ ماهه بوده و ضمانت و عاملیت فروش آن بر عهده بانک صادرات است.

بنابراین گزارش، گواهی اعتبار مولد گام یک ضمانت‌نامه با قابلیت معامله در بازار پول و سرمایه است و دارنده اوراق می‌تواند تا یک ماه پس از صدور نسبت به معامله آن در بازار پول اقدام کند. پس از گذشت یک ماه از صدور تا حداکثر ۹ ماه از سررسید نیز می‌تواند گواهی‌ها را در بازار سرمایه به فروش برساند. در این طرح، بنگاه اقتصادی که منابع مالی محدود برای تأمین کالا و مواد اولیه مورد نیاز تولید روبرو است، می‌تواند با دریافت این گواهی بصورت نسیه مواد اولیه یا کالا را تأمین کند.