شرایط و زمان عرضه بلوک ۵ درصدی سهام بانک گردشگری اعلام شد

شرایط و زمان عرضه بلوک ۵ درصدی سهام بانک گردشگری توسط یکی از سهامداران عمده در بازار پایه اعلام شد.

شرایط و زمان عرضه بلوک ۵ درصدی سهام بانک گردشگری توسط یکی از سهامداران عمده در بازار پایه اعلام شد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان در نظر دارد بلوک ۵٫۰۱ درصدی سهام بانک گردشگری را بطور عمده و نقد در تابلو زرد بازار پایه به فروش برساند.

به این ترتیب، مقرر شده ۷۵۲ میلیون و ۹۴ هزار و ۹۸۲ سهم در نماد “وگردش ۴” روز چهارشنبه ۱۳ بهمن از طریق کارگزاری آپادانا عرضه شود. در این واگذاری قیمت پایه هر سهم ۲۰۲۰ تومان، قیمت پایه کل ۱٫۵ هزار میلیارد تومان و سپرده حضور در رقابت ۱۵۱٫۹ میلیارد تومان تعیین شده است.

کارگزار خریدار باید سپردۀ حضور در رقابت معادل ۱۰ درصد قیمت پایه کل را بصورت نقد یا ضمانتنامۀ بانکی بدون قید و شرط (حداقل سه ماهه) از مشتری دریافت و حسب مورد به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز و یا به شرکت مذکور تحویل داده و تأییدیه را به معاونت نظارت بازار فرابورس ارائه دهد.