شرایط پرداخت وام به مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی به زودی اعلام می‌شود

مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ گفت که مستمری بگیران بدون حضور در شعب تامین اجتماعی می توانند از طریق سامانه خدمات غیر حضوری گواهی وضعیت دریافت کنند.

به گزارش ایسنا، دکتر حسین امیری گنجه مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ که به همراه لقمان شوقی دبیر شورای معاونین و رضا عرب سرخی رییس اداره روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ از شعبه ۷ بازدید می کرد، با ذکر مطلب فوق افزود: شعبه ۷ بزرگترین شعبه تحت پوشش بازنشستگان و مستمری بگیران در کل ایران است.

وی افزود: از جمعیت ۳میلیون و ۳۰۰ هزار نفری بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی بیش از ۳۵۲ هزار بیمه شده اصلی تحت پوشش  اداره  کل غرب است.

امیری گنجه افزود: شعبه ۷ غرب تهران بزرگ با تحت پوشش قرار دادن ۴۶ هزار و ۲۵۰ نفر بازنشسته و بازمانده بزرگتر ین شعبه در سطح ایران است که میبایست با نگاه ویژه مشکلات آن را به حداقل رساند.مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ در مقایسه آماری تعداد  بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش این شعبه نسبت به استانهای دیگر گفت : تعداد مستمری بگیران شعبه هفت غرب  تهران  نسبت به استانهای خراسان جنوبی ،شمالی ،بوشهر ،ایلام چهار محال بختیاری،کهکلیویه و بویر احمد بیشتر و حتی نسبت به بعضی از استانها دو برابرجمعیت بازنشسته و بازمانده تحت پوشش این شعبه است.امیری گنجه  نامطلوب بودن فضای فیزیکی بعضی از شعب را یکی از دغدغه های این اداره کل دانست و افزود : بسیاری از شعب غرب تهران بزرگ از فقرفضای فیزیکی  رنج میبرند که ازاین  بابت شرمنده مردم و کارکنان هستیم و تلاش داریم با تغییردر رویه های کاری مشکلات جامعه مخاطبین را به حداقل برسانیم.

مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ با اشاره به اجرای  طرح ۳۰۷۰ گفت : بازنشستگان و مستمری بگیران در گذشته برای استعلام وضعیت دریافت مستمری به شعب مراجعه می‌کردند که با اجرای طرح ۳۰۷۰ این مراجعات حذف و بازنشستگان از منزل خود و از طریق گوشی موبایل و از سامانه سازمان تامین اجتماعی، گواهی وضعیت دریافت و بعد می‌توانند آن را رمز گذاری شده به هر جا مایل هستند، ارائه کنند.وی تاکید کرد با گذشت بیش از هفت ماه از اجرای طرح مذکورو ارائه خدمات غیر حضوری، بسیاری از بازنشستگان هنوز مانند گذشته برای دریافت استعلام به شعبه مراجعه می نمایند و خواستار انجام درخواست های خود به روش های سنتی می باشند. امیدواریم با توسعه طرح ۳۰۷۰ تغییر رفتار این عزیزان را شاهد باشیم.

وی به بازنشستگان و مستمری بگیران توصیه کرد با توجه به شرایط خاص پاندمی ویروس منحوس کرونا ،جهت انجام اموراداری خود از طریق سامانه خدمات غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی اقدام کنند.

امیری گنجه حذف مراجعه فرزندان اناث مستمری بگیران را یکی دیگر از سرویس های خدمت رسان در طرح ۳۰۷۰ برشمرد و افزود: حذف مراجعه فرزندان اناث مستمری بگیران با ثبت هوشمندخاتمه کفالت، خدمت دیگری از سازمان تامین اجتماعی و از طریق سامانه خدمات غیرحضوری است.وی تاکید کرد: روش بهره‌مندی از این طرح اینگونه می‌باشد که ثبت هوشمند خروج از کفالت فرزندان ( دختر ) مستمری بگیران بر اساس اطلاعات دریافتی از ثبت احوال است که  مشمولان این خدمت در کل کشور بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار فرزند دختر مستمری بگیران هستند.مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ با اشاره به افزایش غیر متعارف هزینه های اورتز بازنشستگان و مستمری بگیران طی دوسال اخیر گفت : سازمان تامین اجتماعی در سال گذشته بازنگری تعرفه های پروتز و اروتز و تجهیزات کمک پزشکی را  بعد از ۷ سال در دستور کار خود قرار داد.به گزارش روابط عمومی غرب تهران بزرگ، وی یکی از دغدغه های مهم بازنشستگان و مستمری بگیران را کمک های مالی و دریافت وام قرض الحسنه دانست و افزود: سال گذشته بالغ بر ۳۷۰ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ۵ میلیونی پرداخت شد که نسبت به سال قبل ۱۰ برابر افزایش داشت و در سال جاری نیز به زودی شرایط و نحوه پرداخت وام قرض الحسنه  اعلام می‌شود.