رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران:

ضرورت پرهیز از سفرهای گسترده به استان مازندران / وضعیت کرونایی مازنداران به سمت قرمز است

رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران در مجلس شورای اسلامی گفت: وضعیت استان بین قرمز و نارنجی بوده و بیشتر به سمت قرمز می باشد.
به گزارش ایسنا، رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: از مردم تقاضا داریم با سفرهای گسترده تفریحی به شمال کشور اجازه ندهند تا موج جدیدی از بیماری آغاز شود.

غلامرضا شریعتی با تاکید بر ضرورت پرهیز از سفرهای گسترده به استان مازندران، بیان کرد: متاسفانه شرایط استان مازندران از لحاظ شیوع بیماری کرونا بسیار شکننده است و وضعیت استان بین قرمز و نارنجی بوده و بیشتر به سمت قرمز می باشد.

 

وی در ادامه با تاکید بر اینکه شرایط خوبی را در استان مازندران شاهد نیستیم، اظهار کرد: از مردم انتظار داریم در شرایطی که وضعیت درحال حرکت رو به ثبات است و روند بیماری در حال کنترل می باشد، با سفرهای گسترده تفریحی به استان اجازه ندهند تا موج جدیدی آغاز شود.

نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: برای کمک به مردم استان مازندران و کادر درمانی کشور تقاضا داریم مردم از سفرهای تفریحی گسترده به مازندران در تعطیلات خودداری کنند.