طرح بنزین در کیش موفق اجرا شد

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: طرح بنزین برای همه در کیش موفق اجرا شد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: طرح بنزین برای همه در کیش موفق اجرا شد.

سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: طرح سهمیه بندی بنزین بر اساس کد ملی، با توجه به برنامه ریزی‌ها در جزیره کیش بدون هیچ مشکلی اجرایی شد و نتایج در اختیار دولت قرار گرفت تا در صورت تأیید، در مناطق دیگر انجام شود.

وی گفت: در جزیره قشم نیز آمادگی کامل برای اجرای طرح بنزین سهمیه‌ای با کد ملی وجود دارد، اما تاکنون ابلاغی در این زمینه نداشته‌ایم.