طرح رصد لحظه به لحظه برداشت نفت در مجلس کلید خورد

طرح رصد لحظه به لحظه برداشت نفت در مجلس کلید خورد و برای طی مراحل اداری و قانونی در مجلس به هیأت رئیسه تقدیم شد.

به گزارش فارس، نصراله پژمانفر، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: طرح رصد لحظه به لحظه برداشت نفت در مجلس کلید خورد.

 

وی افزود: این طرح برای طی مراسم مراحل اداری و قانونی در مجلس به هیأت رئیسه تقدیم شد.

 

متن کامل طرح رصد لحظه به لحظه برداشت نفت به شرح زیر است:

 

مقدمه (دلایل توجیهی):

 

برای رصد لحظه ای میزان برداشت نفت خام و میعانات گازی از چاه تا نقطه تحویل به پالایشگاهها و پایانه های صادراتی و موجودی مخازن در بنادر و پالایشگاهها و همچنین موجودی فرآورده های نفتی در خطوط لوله و مخازن نیازمند سامانه ای دقیق برای مبارزه با فساد در این امور هستیم.

 

عنوان طرح:

 

رصد لحظه ای میزان برداشت نفت خام و میعانات گازی

 

وزارت نفت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ مصوبه این قانون با نصب دستگاههای سنجش الکترونیک در خطوط لوله و مجاری نفت کشور ترتیبی اتخاذ نماید تا امکان رصد لحظه ای میزان برداشت نفت خام و میعانات گازی از چاه تا نقطه تحویل به پالایشگاهها و پایانه های صادراتی و موجودی مخازن در بنادر و پالایشگاهها و همچنین موجودی فرآورده های نفتی در خطوط لوله و مخازن فراهم شود. متخلفین از اجرای این قانون مشمول مجازات نوع … خواهند بود.