عرضه ۲۹۵ میلیون دلار در سامانه نیما

بانک مرکزی اعلام کرد که سامانه نیما دیروز (13 شهریورماه) شاهد عرضه حدود ۲۹۵ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز واردات کشور بود.

سامانه نیما دیروز شاهد عرضه حدود ۲۹۵ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز واردات کشور بود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، روز گذشته مورخ ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۰ از عرضه های مذکور حدود ۱۲۵ میلیون دلار معامله شده است. براساس معاملات انجام شده، میانگین موزون نرخ دلاری معاملات ۲۲۹,۰۵۵ ریال بوده است.

این امر حاکی از این است که نرخ ارز موثر در واردات کشور نرخ مذکور بوده است.