عملکرد سه ماهه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات

بررسی آمار عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور حاکی از آن است که مبلغ کل تسهیلات اعطایی در خرداد ۱۴۰۰ نسبت به اسفندماه سال ۹۹ رشد ۶.۴ درصدی داشته است.

به گزارش ایبِنا، بررسی آمار عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور حاکی از آن است که مبلغ کل تسهیلات اعطایی در خرداد ۱۴۰۰ نسبت به اسفندماه سال ۹۹ رشد ۶.۴ درصدی داشته است.

بررسی جدیدترین آمار عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور در خرداد ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری ۲۵۴۶۵.۴ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند سال ۹۹ که ۲۳۹۲۶.۷ هزار میلیارد ریال بود ۶.۴ درصد افزایش یافته است.

همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه ۸.۴ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری قرض‌الحسنه را تشکیل داده و حجم عمده عملکرد تسهیلاتی بانک‌ها مربوط به مرابحه با ۲۹ درصد و فروش اقساطی با ۲۱.۴ درصد است.

به لحاظ عددی در پایان خرداد ماه سال جاری ۲۱۲۷ هزار میلیارد ریال از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور قرض‌الحسنه بوده که این میزان نسبت به اسفند ماه سال ۹۹ که ۲۰۲۹.۲ هزار میلیارد ریال بوده، ۴.۸ درصد رشد نشان می‌دهد.

 

وضعیت بانک‌های تجاری

 

بر پایه این گزارش، تسهیلات پرداخت شده در بانک‌های تجاری کشور در پایان خرداد ۱۴۰۰ متفاوت بوده به نحوی که ۱۴ درصد از وام‌های بانک‌های تجاری قرض‌الحسنه بوده که رقم آن ۵۳۳.۸ هزار میلیارد ریال بود. میزان تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه بانک‌های تجاری در اسفند سال قبل ۴۹۷.۱ هزار میلیارد ریال بوده است.

در بانک‌های تجاری کشور، سهم عمده تسهیلات پرداختی مانند بانک‌ها و موسسات اعتباری مربوط به فروش اقساطی به میزان ۳۱.۳ درصد است که رقم آن ۱۱۹۰.۶ هزار میلیارد ریال در پایان خرداد ۱۴۰۰ بوده است. این میزان در اسفند سال ۹۹ معادل ۱۲۰۳.۵ هزار میلیارد ریال بود.

۱۷.۸ درصد تسهیلات بانک‌های تجاری به رقم ۶۷۸.۶ هزار میلیارد ریال در پایان خرداد ماه به تسهیلات مرابحه اختصاص داشته که این رقم در اسفندماه سال قبل ۶۱۸.۷ هزار میلیارد ریال بوده است.

 

وضعیت بانک‌های تخصصی

 

همچنین بررسی عملکرد بانک‌های تخصصی در پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف در پایان خردادماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که ۵.۱ درصد تسهیلات اعطایی به میزان ۱۹۹.۹ هزار میلیارد ریال در قالب قرض‌الحسنه پرداخت شده که این رقم در پایان سال قبل ۲۰۰.۷ هزار میلیارد ریال بود.

بزرگترین بخش تسهیلات پرداخت شده در بانک‌های تخصصی کشور مربوط به فروش اقساطی می‌شود به نحوی که در پایان خرداد ماه سال جاری ۴۲.۵ درصد کل تسهیلات اعطایی این بانک‌ها به رقم ۱۶۶۰.۴ هزار میلیارد ریال در بخش فروش اقساطی بوده و این رقم در اسفندماه سال ۹۹ به میزان ۱۶۸۱ هزار میلیارد ریال بود.

بانک‌های تخصصی نیز در بخش مشارکت مدنی تسهیلات قابل توجهی پرداخت کرده‌اند به نحوی که ۱۵.۸ درصد کل منابع تسهیلاتی این بانک‌ها در پایان خرداد ۱۴۰۰ به میزان ۶۱۶.۹ هزار میلیارد ریال در این بخش پرداخت شده است.

 

وضعیت بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری

 

در بخش بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری نیز ۷.۸ درصد تسهیلات پرداخت شده در پایان خرداد ۱۴۰۰ به میزان ۱۳۹۳.۳ هزار میلیارد ریال به عنوان قرض‌الحسنه و ۳۴.۶ درصد کل اعتبارات ارائه شده به متقاضیان در بخش مرابحه به رقم ۶۱۴۲.۸ هزار میلیارد ریال بوده است.