غربالگری مشمولان در مراکز وظیفه عمومی در روز اعزام انجام می شود

جانشین سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی از انجام غربالگری مشمولان در مراکز وظیفه عمومی در روز اعزام خبر داد.

به گزارش معاونت اجتماعی سازمان وظیفه عمومی ناجا، سردار رحمان علیدوست جانشین سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی اظهارکرد: کلیه مشمولان متقاضی اعزام به خدمت قبل از ثبت درخواست توسط پزشک معتمد مورد معاینه قرار می گیرند و با تایید سلامت ،تاریخ اعزام به خدمت مشخص و در روز اعزام در مراکز وظیفه عمومی غربالگری می شوند و اگر فردی مشکوک به کرونا باشد از سایر مشمولان جدا و موعد اعزام وی به ماه های بعدی موکول می شود.

سردار علیدوست بیان داشت: کارکنان وظیفه نیروهای مسلح درصورت ابتلا به بیماری کرونا یا بیماریهای دیگر به مراکز درمانی تحت پوشش نیروهای مسلح اعزام شده و مورد معاینه و درمان قرارمی گیرند.