فدراسیون کشتی به داوری مبارزه یزدانی و تیلور اعتراض کرد

فدراسیون کشتی ایران پیگیری خود را نسبت به موضوع داوری در مسابقه حسن یزدانی با تیلود آمریکایی انجام داد.

به گزارش ایسنا،با توجه به اینکه دیوید تیلور آمریکایی در فینال وزن ۸۶ کیلوگرم المپیک توکیو مقابل حسن یزدانی در چندین صحنه به صورت زانو زده از تشک بیرون رفت، فدراسیون کشتی پیگیری خود را در این زمینه از کمیته داوران اتحادیه جهانی کشتی انجام داد.

 

این موضوع در کلینیک داوری صبح امروز(جمعه ۱۵ مردادماه) مسابقات مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه قاضی موافق دادن امتیاز به حسن یزدانی بود اما داور وسط و رئیس تشک با این امر مخالف بودند، نتیجه بر دادن امتیاز به حسن یزدانی بود و احتمال اینکه داور وسط و رئیس تشک بابت این اشتباه با برخورد کمیته داوران اتحادیه مواجه شوند زیاد است.