قرعه کشی های برترین لیگ و پایان فصل بهار ۱۴۰۰ باشگاه مشتریان بانک ملت برگزار شد

قرعه کشی های برترین لیگ و پایان فصل بهار 1400 باشگاه مشتریان بانک ملت برگزار شد.
به گزارش بانکداری ایرانی، قرعه کشی های برترین لیگ و پایان فصل بهار ۱۴۰۰ باشگاه مشتریان بانک ملت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملت، برترین لیگ در پایان هر فصل بر اساس میانگین کارشای کسب شده ازسوی اعضا، انتخاب می شود و به ۲۵۰ نفر از برندگان جایزه نقدی دو میلیون ریالی اهدا می شود.

همچنین در پایان هر فصل کارشای اعضای باشگاه مشتریان بانک ملت به صورت خودکار به شانس قرعه‌کشی تبدیل و یکهزار نفر از برندگان مشمول دریافت جایزه نقدی یک میلیون ریالی می شوند.