27 فروردین 1401؛

قیمت انواع سکه در بازار + جدول

بازار امروز، 27 فروردین 1401، شاهد افت قیمت سکه امامی، نیم سکه و ربع سکه است.

بازار امروز شاهد افت قیمت سکه امامی، نیم سکه و ربع سکه است.

قیمت سکه امامی به ۱۳,۰۶۰,۰۰۰ (سیزده میلیون و شصت هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۴۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۰۶۰,۰۰۰ -۶۰,۰۰۰ -۰.۴۶ ۱۱:۲۴
۱۳,۱۲۰,۰۰۰ -۱۰,۰۰۰ -۰.۰۸ ۲ روز پیش
۱۳,۱۳۰,۰۰۰ -۶۰,۰۰۰ -۰.۴۶ ۳ روز پیش

نیم سکه، امروز به ۷,۳۶۰,۰۰۰ (هفت میلیون و سیصد و شصت هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۰۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۳۶۰,۰۰۰ -۵,۰۰۰ -۰.۰۷ ۱۱:۲۶
۷,۳۶۵,۰۰۰ -۱۰,۰۰۰ -۰.۱۴ ۲ روز پیش
۷,۳۷۵,۰۰۰ -۷۰,۰۰۰ -۰.۹۵ ۳ روز پیش

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۵۸ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۴,۲۶۰,۰۰۰ (چهار میلیون و دویست و شصت هزار) تومان معامله شد.

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۵۷۸,۰۰۰ (دو میلیون و پانصد و هفتاد و هشت هزار) تومان قیمت خورد.