قیمت خرید دلار و یورو، ۹ شهریور ۱۴۰۰

قیمت خرید دلار آمریکا ۲۵,۹۳۶ تومان و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۶,۴۵۹ تومان اعلام شد.
قیمت خرید دلار آمریکا ۲۵,۹۳۶ تومان و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۶,۴۵۹ تومان اعلام شد.

به گزارش ایلنا، قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز اعلام شد. بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۵,۹۳۶ تومان و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۶,۴۵۹ تومان اعلام شد.

 

همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو ۳۰,۰۸۲ تومان و قیمت فروش یورو  ۳۰,۶۹۰ تومان است.