قیمت خرید دلار ۲۷۵۶۴تومان و فروش آن ۲۷۹۷۶ / ۶ شهریور ۱۴۰۰

براساس گزارش به‌روزرسانی شده در سایت صرافی ملی، قیمت دلار برای خرید 27092تومان و قیمت دلار برای فروش 27640تومان است.

به گزارش اقتصادآنلاین، قیمت دلار و قیمت یورو برای تاریخ ۶ شهریور ماه ۱۴۰۰ اعلام شد.

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی‌ها

در صرافی‌‌ها قیمت خرید دلار ۲۷۵۶۴تومان و فروش آن ۲۷۹۷۶تومان اعلام شد.

قیمت خرید و فروش یورو نیز به ترتیب ۳۱۸۷۲و ۳۲۲۹۹تومان است.

قیمت روز دلار صرافی ملی

براساس گزارش به‌روزرسانی شده در سایت صرافی ملی، قیمت دلار برای خرید ۲۷۰۹۲تومان و قیمت دلار برای فروش ۲۷۶۴۰تومان است.

قیمت روز یورو صرافی ملی

همچنین قیمت یورو برای خرید ۳۱۶۸۲تومان و قیمت یورو برای فروش ۳۲۳۲۲تومان است.