محافظت سالمندان دربرابر کرونا با تزریق یک دُز از واکسن اسپوتنیک V

تحقیق انجام شده در آرژانتین نشان میدهد تزریق یک دُز واکسن کروناویروس ساخت روسیه موسوم به اسپوتنیک V می تواند از افراد مسن و سالمند در برابر نوع شدید بیماری محافظت کند.
به گزارش ایسنا، نتایج یک مطالعه که به تازگی در آرژانتین منتشر شده نشان داده است تزریق یک دُز از واکسن اسپوتنیک V (اسپوتنیک وی) ساخت روسیه می تواند از بستری شدن و مرگ ناشی از کووید-۱۹ در سالمندان به میزان قابل توجهی جلوگیری کند.

تحقیق انجام شده در آرژانتین که نشریه معتبر “لانست” داده‌های آن را منتشر کرده، نشان می دهد: تزریق یک دُز واکسن کروناویروس ساخت روسیه موسوم به اسپوتنیک V نسبت به دیگر واکسن های پیشرو و تولید شده برای مقابله با این بیماری از اثربخشی بیشتری برخوردار است و می تواند از افراد مسن و سالمند در برابر نوع شدید بیماری محافظت کند.

 

تیمی از محققان آرژانتینی اطلاعات مربوط به افرادی را که از تاریخ ۲۹ دسامبر ۲۰۲۰ تا ۲۱ مارس ۲۰۲۱ در سیستم واکسیناسیون آنلاین استان بوئنس آیرس ثبت نام کرده بودند، مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. در مجموع، اطلاعات نزدیک به ۴۱۶ هزار نفر که اولین دُز واکسن اسپوتنیک V را دریافت کردند از جمله حدود ۴۰ هزار و ۴۰۰ فرد ۶۰-۷۹ ساله با اطلاعات ۳۹ هزار نفر که واکسینه نشده بودند، مورد مقایسه قرار گرفت.

 

نتایج این تحقیق نشان داد که واکسن فوق از اثربخشی ۷۸.۶ درصدی در پیشگیری از عفونت های کووید-۱۹، تاثیر ۸۷.۶ درصدی در کاهش موارد بستری و تاثیر ۸۴.۸ درصدی در جلوگیری از فوت افراد ۶۰-۷۹ ساله برخوردار بوده است. به گفته محققان اثر واکسن در همه گروه های دیگر یکسان بوده است.

 

محققان به منظور مقایسه بین واکسن‌ها، هشت مطالعه مختلف در مورد واکسن های فایزر، آسترازنکا، مدرنا و جانسون اند جانسون را مورد بررسی قرار دادند که افراد، یک دُز از واکسن را دریافت کرده بودند. نتایج بدست آمده نشان داد که اثربخشی این چهار واکسن در پیشگیری از بروز بیماری همراه با علامت، بستری شدن و مرگ ناشی از بیماری به ترتیب بین ۷۶-۵۱، ۹۱-۶۶.۹ و ۹۱-۸۵ درصد بوده است.