محمد مخبر، معاون اول رییس جمهور اعلام کرد:

ممنوعیت عزل و نصب مدیران در تمام سطوح بانک‌ها، شرکت ها، وزارتخانه ها تا استقرار دولت جدید

معاون اول رییس جمهور به وزارتخانه ها، سازمان ها، بانک ها و شرکت های دولتی اعلام کرد: تا استقرار دولت از هرگونه جابجایی و عزل یا نصب مدیران در کلیه سطوح جداً خودداری شود.

معاون اول رییس جمهور به وزارتخانه ها، سازمان ها، بانک ها و شرکت های دولتی اعلام کرد: تا استقرار دولت از هرگونه جابجایی و عزل یا نصب مدیران در کلیه سطوح جداً خودداری شود.

محمد مخبر طی بخشنامه‌ای به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، بانک ها و شرکت های دولتی اعلام کرد: حسب اطلاع واصله برخی از دستگاه‌های دولتی یا وابسته به دولت در روزهای اخیر اقدام به عزل، نصب و یا جابجایی برخی مدیران دولتی و اعضای هیات‌های عامل و هیات مدیره شرکت ها و سازمان های دولتی و وابسته به دولت کرده‌اند.

تا استقرار دولت از هرگونه جابجایی و عزل یا نصب مدیران در کلیه سطوح ملی، استانی و شهرستانی جداً خودداری شود.