موافقت کمیسیون اقتصادی مجلس با تحقیق و تفحص از شستا

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از سرمایه گذاری تامین اجتماعی و بررسی پیش نویس طرح مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد.

به گزارش ایسنا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از سرمایه گذاری تامین اجتماعی و بررسی پیش نویس طرح مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد.

غلامرضا مرحبا از بررسی اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه درباره مغایرت های قانونی در اجرای قانون چک و عدم اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه های مودیان در جلسه امروز خبر داد و گفت: بانک مرکزی احکام قانونی مربوطه را در فرصت قانونی اجرا نکرده که مسئولان بانک مرکزی توضیحاتی ارائه کرده و قرار شد تعهدات جدیدی به کمیسیون ارائه کنند. با توجه به وعده های داده شده، رای گیری صورت نگرفت البته در صورت عدم پایبندی مجدد رای گیری انجام می شود.

وی افزود: در این جلسه تقاضای تحقیق و تفحص از سرمایه گذاری تامین اجتماعی شستا نیز مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. همچنین پیش نویس طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیز مورد بررسی قرار گرفت که ‌مقرر شد قبل از بسته شدن بودجه سال ۱۴۰۱ آخرین ویرایش این طرح به صحن مجلس ارائه شود.